Close

Czerwiec 19, 2017

Ile m3 to kWh?

Obliczenia rachunku za gaz. Gazomierze, ogólnie przeznaczone są do rejestrowania ilości gazu zużywanego w metrach sześciennych ( m³ ), choć konsumenci są rozliczani w kilowatogodzinach (kWh). Jak za zatem wykonywane są obliczenia użyte do wygenerowania rachunki za gaz?

Chociaż niektóre nowe gazomierze domowe, potrafią zarejestrować zużycie i w metrach sześciennych i w kWh, to częściej na rynku spotykamy się z tym starymi. Ważną rolę w obliczeniach odgrywa współczynnik korygujący, tzw. współczynnik konwersji, który wynosi około 11,170 kWh/m. Współczynnik 11,17 oznacza, że 1 metr sześcienny gazu równa jest 11,17 kWh dostarczonej energii. W zależności od sprzedawcy gazu współczynnik może przyjmować inne wartości.

Współczynnik konwersji energii pgnig  obliczany jest jako iloraz:
dla odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h] – np. odbiorców domowych

Przeliczanie m3 na kWh  ma pomagać przy bilansowaniu. Sprzedawcy gazu rozliczają się na Towarowej Giełdzie Energii, w MWh (czyli kWh * 1000). Wiedzieć też musimy, że w jednym m3 gazu może być różna ilość kWh, a to dlatego, że wartość ciepła spalania gazu ziemnego jest różna. Dla odbiorcy nie ma to znaczenia, ale z punktu widzenia firm, które obracają bardzo dużą ilością gazu, każda nawet setna część wartości spalania lub zużycia gazu jest istotna.

W celu przeliczenia wartości należy

  1. Przy przeliczaniu m3 na kWh: ilość zużytych m3 pomnożyć razy współczynnik konwersji energii podany na rachunku za gaz
  2. Przy przeliczaniu kWh na m3: przekształcić wzór i podzielić ilość kWh przez współczynnik konwersji

Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć swoje zużycie gazu w sprawdź kalkulator energii , który o wpisaniu odpowiednich danych przeliczy dla ciebie m3 na kWh.  sprawdź też kalkulator zużycia prądu

Finalna cena gazu na naszym rachunku nie ulegnie zmianie – zapłacimy tyle samo. Bez znaczenia jest to czy rozliczenie jest przeprowadzane w kWh czy w m3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *